Paperback


Ztrácíme pod nohama pevnou zem

Minutu snad přežijem

Když trénujem to roky

V záhybech našich regulérních cest

Mává stopující lest

A od úst se jí práší

 

Zdejchnem se máme rychlý čluny

A jen k náporům hlavu skloněnou

Sejdem se a dáme nový struny

Zázračný každý nový den

Můžem obejmout

Můžem obejmout…

 

Ztrácím tě ani nezaštěkal pes

Jenom protancujem ples

A půjdem vrátit šaty

Vrátí se vůbec někdy co bych chtěl?

Život jen tak proletěl

Měl zpoždění a ztráty

 

Zdejchnem se máme rychlý čluny

A jen k náporům hlavu skloněnou

Sejdem se a dáme nový struny

Zázračný každý nový den

Můžem obejmout

Můžem obejmout

 

Nebylo to růžový

Nebyla to Paynova šeď

Byl to jenom

Barevný

Ochmataný

Paperback